Stručni seminar u "Školestu": „Pravilna ishrana i dozirana fizička aktivnost – faktori razvoja i očuvanja zdravlja“

  • -
  • 14:00
  • Škola za medicinu i estetiku "Školest", Uzun Mirkova 3/3, Beograd

Od 27. februara do 1. marta 2015. godine u Školi za medicinu i estetiku "ŠKOLEST" održaće se reakreditovani seminar " (Katalog programa stručnog usavršavanja 2014/2015 и 2015/2016, br. 161, obavezni, tri dana)  - (24 boda) pod nazivom

Pravilna ishrana i dozirana fizička aktivnost – faktori razvoja i očuvanja zdravlja“.

Ciljna grupa su: prosvetni radnici – vaspitačiučiteljinastavniciprofesori i ostali zainteresovani.

Predavači:

  1. prof.dr sci Sanja Radovanović – redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i pomoćnik generalnog direktora za sektor medicine i psihologije sporta u Zavodu za sport i medicinu sporta RS,
  2. mr sci Marina Đelić – asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu,
  3. doc. dr Dejan Nešić – docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu
  4. Milan Vasiljević – profesor fizičkog vaspitanja

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na seminaru, prijavu pošaljite na adresu skolest@beotel.net  ili zoricamikic@yahoo.com

Osoba za kontakt je dr.Zorica Mikić.

Telefoni za informacije: 011/328 79 41  i 064/3080762

Škole koje prijave 5 učesnika , dobijaju gratis za šestog kandidata.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.