Sajam obrazovanja za mlade u Grockoj

  • -
  • 10:00 am - 13:00 am
  • GO Grocka, Velika sala
Sajam obrazovanja za mlade u Grockoj

Osnovci iz Grocke moći će da izaberu pravu školu u kojoj će da nastave školovanje na sajmu obrazovanja "Pronađi pravi put do željene škole" koji će biti održan 25. aprila u Velikoj sali GO Grocka.

- Cilj sajma je da se mladi bolje informišu na prelasku iz osnovne u srednju školu, i da se na ovaj način uspostavi funkcionalan i održiv sistem i program profesionalne orijentacije. Potrebno je da mladi razviju spostobnost da donesu i sprovedu promišljenu, valjanu i samostalnu odluku o izboru škole i zanimanja, kao i da planiraju karijeru i uključe se u svet rada - navode organizatori među kojima su mentorska škola "Sveti Sava" iz Vrčina, Tim za profesionalnu orijentaciju, kao i opština i Kancelarija za mlade Grocka.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.