NAGRADA BOGOMIL KARLAVARIS I NAGRADA ZA KOLEKCIJU RADOVA

  • -
  • 19:30 - 20:30
  • Galerija Dečjeg kulturnog centra Beograd, Takovska 8
NAGRADA BOGOMIL KARLAVARIS I NAGRADA ZA KOLEKCIJU RADOVA

Sa velikim zadovoljstvom

Vas pozivamo

u utorak 8. aprila u 19.30 časova

na izložbu

NAGRADA BOGOMIL KARLAVARIS

I NAGRADA ZA KOLEKCIJU RADOVA

likovne radionice

"Petlovo brdo" i "Atelje kod Kaće"

Galerija Dečjeg kulturnog centra Beograd

Takovska 8

"Samo istinski oslobođen život sadrži komponente stvaralaštva i estetskih obeležja. U takvom društvu umetnost nije neki dodatak životu, već njegov integralni deo", Bogomil Karlavaris, 1986

Nagradu Bogomil Karlavaris (za istaknute rezultate i poseban doprinos u oblasti likovnog vaspitanja i obrazovanja dece i mladih) pokrenuo je pre dve godine FLU u Beogradu (Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja) u saradnji sa DKCB (Umetnički savet Galerije). Stručna komisija za dodelu Nagrade za kolekcije radova,  donela je odluku da 2013 godine prvu nagradu dodeli likovnim pedagozima Danijeli Anđelković i Miodragu Vargiću. Oni već skoro deceniju u svojim radionicama rade sa decom predškolskog i školskog uzrasta, vodeći se motom da je stvaralaštvo esencijalni deo ljudskog iskustva.

Likovna radionica "Petlovo brdo" nastala je 2004. godine, a krajem 2009. godine počeo je sa radom i "Atelje kod Kaće" na Banovom brdu. Za razliku od likovnog obrazovanja propisanog školskim programom, rad u privatnim likovnim ateljeima naizgled se čini lakšim, jer likovnim pedagozima daje više slobode u radu sa decom. Međutim, odgovoran likovni pedagog mora da pronađe način kako da decu na intuitivan i racionalan način, u mešovitim starosnim grupma, uputi u svet likovnosti, u razumevanje i primenu likovnog jezika, likovnih i kompozicionih elemenata i likovnih tehnika, koje će oni usvojiti, prepoznati i razumeti, u cilju razvijanja divergentnog mišljenja, intelektualnih i kreativnih sposobnosti.

Radovi odabrani za izložbu u Dečjem kulturnom centru Beograd, nastajali tokom jedne decenije, svojom bogatom i raznovrsnom paletom i materijalima svedoče da su mali polaznici svojim originalnim likovnim rešenjima dali najveću pohvalu svojim učiteljima.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.