Accademia del lusso

  • -
  • 11:00 am - 11:30 am
  • Uzun Mirkova 3/3
Accademia del lusso

U utorak 15.04.2014. učenicima će se predstaviti Akademija mode i dizajna.

Accademia del Lusso, italijanska škola mode i dizajna osnovana je 2005 godine sa jasnim ciljem da pruži adekvatno obrazovanje kako mladim ljudima koji žele da rade u sektorima mode i dizajna tako i zaposlenima u pomenutim sektorima koji bi voleli da se usavrše i podignu na viši nivo svoja znanja i sposobnosti.

Na ovaj način nastaju obrazovni profili koji su u potpunosti upoznati sa svim fazama poslovanja u okviru sektora luksuznih proizvoda, koji su sposobni da ih razvijaju i njima strateški upravljaju bez straha od konkurencije.

Nastavne metode Akademije zasnivaju se na inovativnom pristupu koji obuhvata dva međusobno povezana obrazovna puta, kreativno-tehnički okrenut proizvodnji i praktični koji se tiče menadžmenta.

Izuzetnim nastavnim metodama na Akademiji doprinose i iskusni predavači koji su afirmisani stručnjaci iz raznih oblasti mode i dizajna. Zbog toga je škola mode u prilici da pruži široko obrazovanje i mogućnost stalnog usavršavanja kao i da obezbedi povezanost sa tržištem rada.

Saradnja Akademije sa važnim firmama koje rade u pomenutim sektorima omogućava studentima da rade na projektima koji su u fazi razvoja ili su već realizovani kao i da upotpune svoj obrazovni put direktim kontaktom sa poslovnim svetom.

VRSTE PROGRAMA

Master pored redovne nastave u program je uključeno stažiranje i rad na projektu što doprinosi stvaranju obrazovnog profila koji povezuje kreativnu misao i zahteve tržišta.

Trogodišnje studije mogu pohađati svi zainteresovani studenti koji poseduju diplomu srednje škole.

Professional Courses namenjeni su polaznicima koji žele da se usavrše i prošire svoja znanja u okviru sistema luksuznih robnih marki. Nastava se odvija u toku dana ili u večernjim časovima.

Short Courses: kratki programi čiji je sadržaj prilagođen potrebama polaznika. Nastava se i u ovom slučaju odvija tokom dana ili u večernjim časovima.

PREDSTAVNIŠTVA ŠKOLE MODE

Milano, master, post diploma, professional, short.
Rim, master, post diploma, professional, short.
Napulj, master, post diploma, professional, short.
Trevizo, master, post diploma, professional, short.
Palermo, master, post diploma, professional, short.
Madrid, master, post diploma, professional, short.
Beograd, master, post diploma, professional, short.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.