Galerija

Ura!Kultura.

Galerija, Aktuelno

Ura!Kultura.

Kulturna sreda je početak programa  pod nazivom " Ura! Kultura.", čija je realizacija planirana za  školsku 2014/2015. godinu. Aktivnosti su osmišljene kao posete kulturnim...

Antički grčki kostimi

Radovi učenika

Antički grčki kostimi

U okviru stručnih predmeta obrazovnog profila stilista saradnik urađena je reprodukcija antičkih grčkih kostima za žene. Uzori za realizaciju su preuzeti iz likovnih izvora...

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.